Familierådgivning

Mange oplever, at familielivet i perioder kan virke udfordrende. Nogle gange har situationer været vendt med familie og venner, uden at der er kommet en løsning eller udfordringerne er blevet mindre.

Daglige konflikter med børn, ægtefælle eller andre nære relationer, kan være opslidende og kan føre til et alt for højt konfliktniveau.

Måske har familien været udsat for skilsmisse, en fyring eller andet, som skaber udfordringer.

Rådgivningens formål er at styrke jer som familie ved at få øje på de ressourcer, jeres familie har. På den måde kan relationerne i familien blive genskabt.

Rådgivning giver jer konkrete forslag til ændringer i familien. Det kan være måder at forstå hinanden på som skaber ændringer, der kan nedsætte konfliktniveauet eller som kan skabe en ny måde at være sammen på.

Rådgivningen, modsat terapien, tager udgangspunkt i konkrete oplevelser fra jeres hverdag, hvor vi ikke leder så meget efter årsagerne, men mere efter løsningerne.

Måske oplever du nogle af følgende udfordringer:

 • Jeg skælder for meget ud
 • Jeg kan have svært ved at sætte grænser
 • Jeg føler jeg alene tager ansvaret efter skilsmisse

Måske oplever du nogle af følgende udfordringer med dit barn:

 • Mit barn vil ikke i skole
 • Gentagne samtaler på skole eller i institution p.g.a konflikter
 • Mit barn oplever angst
 • Søskendekonflikter

Rådgivningen kan hjælpe med:

 • Fremme dialogen i familien
 • Ro og overblik
 • Konflikthåndtering og grænsesætning
 • Struktur
 • Bedre samarbejde mellem forældre