Familieterapi

Styrk din familie med familieterapi

Vi er alle født ind i en familie. Relationer og dynamik mellem de enkelte familiemedlemmer er afgørende for den enkeltes trivsel og udvikling. Ligesom den enkelte på sin måde påvirker relationerne og dermed familien som helhed. Så hvis et familiemedlem har det skidt – har hele familien det skidt.

I perioder kan konflikter, særlige begivenheder og komplicerede livsomvæltninger blive så belastende for både jer som forældre og børnene, at der er brug for professionel hjælp.

  • Oplever I daglige konflikter, mistrivsel og dårlig kommunikation.
  • Har I, som familie, haft sygdom, død eller andre smertefulde oplevelser tæt inde på livet.
  • Skændes I ofte som forældre. Gennemgår I en krise/skilsmisse.
  • Har et eller flere af børnene det svært psykisk eller socialt.
  • Har I et særligt behov for at få fokus på hvilke fælles værdier jeres nuværende eller nye sammenbragte familie skal bygge på.
  • Oplever I uoverensstemmelser i opfattelsen af jeres barns trivsel/opførsel skole og hjem imellem.

Familieterapi giver din familie de nødvendige redskaber

Terapien kan hjælpe både børn og voksne til at få de redskaber, der skal til for at håndtere den manglede kommunikation og de konflikter, der ligger til grund for mistrivsel i familien og hos den enkelte. Terapien bliver tilrettelagt, så den passer til jeres familie med lige præcis jeres særlige behov.

Et forløb kan være af kortere eller længere varighed, afhængig af jeres behov.

Er der mindre børn, presses de ikke til at deltage i samtalen, men kan være til stede i rummet imens de tegner/ leger. Børnene drager stor gavn af at høre, hvordan I som forældre/familie tager hånd om, deler, lytter og arbejder med familiens situation – dette i sig selv virker terapeutisk på barnet.

Større børn inviteres med og kan deltage mere aktivt i samtalerne.

Nogle gange er det mest hensigtsmæssigt, at forældrene er i terapi alene, hvis svære konflikter eksempelvis skal løsnes op for.