Parterapi

I et parforhold vil man ofte opleve op-og nedture, hvilket er en helt naturlig proces.

Livets udfordringer, ulykkelige hændelser samt en travl og presset dagligdag kan udsætte parforholdet for stor belastning. Det er ofte i disse perioder, man glemmer at standse op og pleje sit forhold.

  • Oplever I, at jeres forhold har mistet gnisten, kærligheden og nærheden.
  • Misforstår I ofte hinanden og fylder skænderierne for meget i hverdagen.
  • Deler I ikke længere de samme værdier og holdninger omkring livet, familien og børneopdragelsen.
  • Er det svært at give jer hen til hinanden og dele de nære ting, følelser og tanker.
  • Oplever I et dårligt sexliv, eller er der opstået utroskab.
  • Har I oplevet sorg/krise, alvorlig sygdom, misbrug af fysisk eller psykisk karakter eller af rusmidler.
  • Dårlig økonomi, skilsmisse eller nyetablering af den sammenbragte familie.

Gennem terapien, kan I få hjælp til at undersøge, hvordan jeres forskellighed påvirker hinanden og hvilken betydning, det har for jeres personlige forhold til jeres børn/familier. I kan få hjælp til at lytte til hinanden og blive tydelige for hinanden. Som terapeuter støtter vi jer i at få jeres budskaber klart frem sammen med de følelser der ligger bag.

Det at få lov til at tale ud i et trygt miljø, at blive hørt og anerkendt for de oplevelser man selv har, kan være udviklende, både for en selv og partneren. Ligeledes kan den, der lytter til sin partner opleve, hvor givende det er at lytte, og at der ad den vej bliver skabt gensidig forståelse.

Parterapien kan være med til at genskabe glæden, kærligheden og nærheden i jeres forhold.

Vælger I derimod eller indser gennem terapien, at det er bedre at gå hver til sit kan det blive redskaberne til, at det bliver gjort i gensidig respekt og løse nogle af de samarbejdsproblemer, der kan opstå når man skal dele boet eller har børn sammen.