Supervision af personalegrupper

Med supervision til medarbejderne kan arbejdspladsen sikre, at der der sker løbende faglig refleksion, læring og udvikling. Det kan være vigtigt for at forebygge konflikter og at kvalificere samarbejdet på arbejdspladsen samt at give medarbejderne større indsigt i klienternes/borgernes/børnenes behov.

Supervision giver mulighed for at reflektere over og dele dilemmaer og udfordringer i arbejdet. Gennem supervision bliver medarbejderne bedre i stand til at forstå, hvad der foregår i samspillet mellem dem selv og de mennesker, de arbejder med.

Det giver mulighed for at blive bedre i stand til at skelne mellem, hvad der har at gøre med medarbejderens egen tilgang og forståelse -og hvad der har med det andet menneskes udfordringer at gøre.

Supervisionen kan foregå i personalegrupper, hvor vi vil arbejde med supervisand og reflekterende teams.

Supervisionen kan også foregå individuelt eller mellem medarbejdere, der f.eks. er i konflikt, eller har en særlig sag, de har brug for at drøfte i et mindre forum.