Terapi

Den individuelle terapi kan hjælpe dig, der har et ønske om at udvikle dig, og at skabe varige forandringer i dit liv.

Individuel terapi giver dig mulighed for at arbejde med f.eks:

 • Lavt selvværd
 • Sorg og livskriser
 • Parforholdsrelaterede problemer/skilsmisse
 • Familierelaterede problemer
 • Ensomhed
 • Tristhed eller manglende livsglæde
 • Angst, præstationsangst eller eksamensangst
 • Følelsen af at stå uden for tilværelsen
 • Vanskeligheder på arbejdspladsen – f.eks. mobning
 • Smertefulde oplevelser i fortiden
 • At være bange for dagligdagens udfordringer
 • At tænke negativt om sig selv og andre
 • Hyppige konflikter med omgivelserne
 • Utilstrækkelighedsfølelse
 • At have svært ved at sige fra
 • At føle sig konstant sløj og uoplagt uden fysiske årsager
 • Fødselsdepression/fødselsreaktion
 • Stress og anspændthed
 • Chok eller traumer
 • Tankemylder

Individuel terapi forløber som en proces, hvorigennem terapeuten hjælper dig med at finde, og holde fokus på det centrale i din ydre og indre verden, så der kan skabes klarhed omkring netop de problemstillinger, som udfordrer dig.

I Terapien undersøger vi sammen dine egne forestillinger, affekter og værdier, din adfærd og dit menneskesyn, hvorved der frigøres plads til større ærlighed – til alle de tanker og følelser, som det er svært for dig at udtrykke direkte i hverdagen.

Individuel terapi forløber således som en bevidstgørelsesproces, som giver dig mulighed for at lære dig selv og din tilværelse bedre at kende, at komme overens med dig selv og derved skabe betingelserne for bevidste valg og større livsudfoldelse.

I terapien samtaler du med terapeuten om det, du har har på hjertet. Vi aftaler ved hver samtale, hvad vi skal tale om.

Den individuelle terapi er en række af samtaler, der foregår i et fortroligt rum, idet terapeuten er omfattet af tavshedspligt.